Siden 1945 har Vårt Land vært et viktig korrektiv og alternativ i den norske medieverden. Da forfatteren Ronald Fangen og de andre pionérene tok initiativet til å utgi en ny norsk dagsavis, satte de seg et stort mål: De ville at Vårt Land skulle forvalte kristen tro og tanke, og bidra til at dette får prege samfunnet og menneskers liv og valg. Vårt Land ønsker å være en avis som formidler nyheter til både både hodet og hjertet.

Vårt Land har svært lojale og engasjerte lesere.
Tilliten mellom leser og avis er en av avisens sterkeste sider. Når vi kombinerer denne tilliten og avisens troverdighet med en kjøpesterk lesergruppe, representerer Vårt Land en meget spennende og effektiv kommersiell kanal.